Generelt om personoplysninger:

Hvis du har spørgsmål til Tina Lykkegaard ApS behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på følgende måder:

På e-mail: info@renlykke.dk

På telefon: 51 27 13 76

Tina Lykkegaard tager ansvaret for dit privatliv meget alvorligt, og vil forpligte os til at beskytte dine personlige oplysninger.

Nærværende persondatapolitik oplyser, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.

Behandlingsgrundlag og formål

Formålet med behandling af dine personoplysninger er, at levere vores varer eller tjenesteydelser til dig og din virksomhed, samt holde dig orienteret om nyheder, funktioner og produktmuligheder, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 5 stk. 1 b.

Retsgrundlaget for at vi behandler dine personoplysninger er dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 a, og/eller den indgåede aftale/kontrakt/bestilling jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 b, og/eller lovgivning jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 c, og/eller for at den dataansvarlige, eller en tredjemand, kan forfølge en legitim interesse, (medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn) jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen er markedsføring af nye ydelser/produkter.

Hvilke personoplysninger indsamler vi

Personoplysninger er alle oplysninger, der kan henføres til en bestemt person og bruges til at identificere personen. Vi kan indsamle, bruge, opbevare og overføre forskellige former for personoplysninger om dig, som vi har grupperet som følger:

 • Identitetsoplysninger omfatter fornavn, efternavn, brugernavn eller entydig identifikator, civilstand, titel, fødselsdato og køn.
 • Kontaktoplysninger omfatter faktureringsadresse, leveringsadresse, e-mailadresse og telefonnumre eller lignende kontaktoplysninger.
 • Finansielle oplysninger omfatter bankkonto- og betalingskortoplysninger.
 • Transaktionsoplysninger omfatter oplysninger om betalinger til og fra dig samt andre oplysninger om produkter og tjenester, du har købt hos os.
 • Tekniske oplysninger omfatter internetprotokoladresse (IP-adresse), dine loginoplysninger, browsertype og -version, tidszoneindstilling og placering, browser-plug-in-typer og - versioner, operativsystem og -platform, bruger-id, MAC-adresse samt anden teknologi på de enheder, du benytter til at få adgang til denne hjemmeside.
 • Profiloplysninger omfatter dit brugernavn og din adgangskode.
 • Køberoplysninger omfatter køb eller bestillinger gennemført af dig, tjenester, du har anmodet om, belønninger eller fordele, du har anmodet om eller brugt, dine interesser, præferencer samt feedback eller undersøgelsessvar fra dig.
 • Brugsoplysninger omfatter oplysninger om, hvordan du bruger vores hjemmeside, produkter og tjenester.
 • Markedsførings- og kommunikationsoplysninger omfatter dine præferencer i forhold til at modtage markedsføring fra os og vores samarbejdspartnere, deltagelse i lodtrækninger og konkurrencer samt dine kommunikationspræferencer.
 • Sporingsdata omfatter data om, hvilke sider du besøgte, før du landede på vores hjemmesider, eller hvor du navigerede til efter at have besøgt vores hjemmeside, samt hvordan du interagerede med e-mails eller andre meddelelser, som du fik tilsendt af os (f.eks. om du slettede eller åbnede e-mailen).

Vi indsamler og behandler dine oplysninger, når du foretager dig følgende:

 • Besøger vores hjemmeside
 • Gennemfører et køb af vores produkter
 • Opretter en konto
 • Tilmelder dig vores nyhedsbrev
 • Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback
 • Søger job hos os

eller fra andre offentlig tilgængelige kilder.

Vi anvender ikke personprofilering til at træffe automatiske afgørelser, der i væsentlig grad kan påvirke personens rettigheder og frihedsrettigheder.

Periode for opbevaring

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, som det er lovligt i forhold til bogføringsloven, samtykkereglerne, forældelsesreglerne og/eller anden lovgivning.

Videregivelse af dine personoplysninger

Tina Lykkegaard videregiver eller overlader dine personoplysninger til eksterne modtagere, herunder vores databehandlere, rådgivere og til de for opgaven eventuelt nødvendige samarbejdspartnere.

Vi informerer om at nogle af vores databehandlere kan være beliggende udenfor EU/EØS, men alle med lovligt overførselsgrundlag.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores og din garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 • Du har ret til indsigt og berigtigelse, dvs. du kan når som helst se alle dine indtastede data på vores platform og berigtige/opdatere oplysningerne.
 • Du har ret til at anmode om sletning, dvs. du kan få dine personoplysninger slettet, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet.
 • Du har ret til begrænsning af behandling, dvs. du kan styre eventuel begrænsning af behandlingen.
 • Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Du har ret til at få overført oplysninger (dataportabilitet). Det betyder, at du til enhver tid kan hente eller få tilsendt oplysningerne.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret, og gøre hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.